“Muusikaga ilusaks” 

28/11/2018

Dali Kask, muusikapsühholoog
Dali Kask, muusikapsühholoog

Tallinna kesklinnas ringi jalutades näeb ilusalonge pea igal tänaval. Suuremad või väiksemad, erilisemad või tavalisemad - kõik nad pakuvad naisele ühte: võimalust tunda ennast ilusamana. Just nimelt tunnetada oma ilu ja seeläbi rahulolu iseendaga.

Rahulolu leidmiseks on mitmeid viise ja vahendeid. Ilusalongides aitavad rahulolu luua erinevate elementide kooslus:

  • Professionaalsed iluteenused
  • Meeldiv teenindus
  • Harmooniline atmosfäär

Ükski neist elementidest ei ole iseseisvalt nii tõhus, kui nende sünergiline kooslus. Teenuste professionaalsusest ja teeninduse meeldivusest ei piisa rahulolu loomiseks, kui meid ümbritsev atmosfäär ei loo ilu- ja mugavustunnet.

Rahulolu loova õhkkonna kujundamisel on suur osa ka ruumides kõlaval muusikal ja helidel. Nende oskuslikul valikul on võimalik mõjutada inimese meeleolu, parandada enesetunnet, suunata kliendi käitumist ja luua keskkond unikaalseks ning teistest sama teenust pakkuvatest kohtadest eristuvaks. Pole ime, et koht, kus tunneme end hästi hoiab meid kinni ja meelitab tagasi tulema.

Kuidas ja millist muusikat siis kasutatakse ilusalongides?

Ilusalongide töötajate küsitlusest ilmnes, et päris suur osa küsitletutest peab muusikat erinevate iluprotseduuride juures väga tähtsaks komponendiks.

Paljud kosmeetikud väitsid, et muusika aitab kliendil eelkõige lõõgastuda ja loob head meeleolu.

Mõned kosmeetikud mainisid, et osad kliendid eelistavad lihtsalt vaikust.

Muusika on tänapäeval väga lihtsalt kättesaadav ja nii on paljudel juhtudel varemalt kasutusel olnud CD plaadid asendunud erinevate netiraadiotega, Youtube'ga, Spotify´ga. Siinjuures on aga oluline teada, et näiteks Spotify business kasutamisega teeninduspinnal tuleb tasuda ka vastavaid litsentsitasusid.

Millist muusikat kasutatakse?

Enamuses ilusalongides kosmeetiliste protseduuride taustaks kasutatakse nn. "relaksatsioonimuusikat" ehk lõdvestava toimega muusikat.

Relaksatsiooniks mõeldud muusika puhul on teadlikult lähtutud sellistest muusika parameetritest nagu aeglane tempo, sujuvad harmoonia- ja meloodialiikumised, sobivad tämbrid jms. Vaatamata sellele ei pruugi need aga toimida iga inimese puhul ühtemoodi, kuna muusika tajumine ja sellele reageerimine on väga individuaalne protsess. Inimese reaktsioon muusikale oleneb väga paljudest muusikavälistest näitajatest: inimese vanusest, tervislikust seisundist, varasematest kokkupuudetest muusikaga, kohast, kus muusika kõlab jne.

Lisaks nn "spa muusikale" kasutatakse ka selliseid muusikastiile nagu chill out, lounge, jazz ja soul.

Kes muusikavaliku teeb? Millest lähtutakse?

Muusikavaliku teostajateks on enamalt jaolt kosmeetikud või salongi töötajad ise, kes muusikavalikute tegemisel lähtuvad oma isiklikest maitse-eelistustest. Mõningatel juhtudel lähtutakse muusikavaliku tegemisel ka protseduuri eripärast.

Juuksurisalongidest võib siinjuures positiivse näitena välja tuua Salon+ salongiketi, kes oma muusikavaliku tegemise on usaldanud professionaalide kätte ja kelle muusikavaliku koostamisel on arvesse võetud salongiketi korporatiivset imagot ja teenindusstandardit, samuti ka kliendiprofiili.

Kas kosmeetikud on teadlikud muusika mõjust inimesele?

Siin oli vastus enamjaolt eitav. Üldiselt arvati, et muusikal on lõõgastav toime. Seda eriti linnulaulul ja merekohinal.

Mille poolest teie salong teistest erineb?

Paraku puudusid salongidel konkreetsed nägemused oma konkurentsi-eelistest. Sellele küsimusele vastati väga ebamääraselt, mistõttu jäi mulje, et seda kas ei teata või puudub vastav kontseptsioon üleüldse.

Küll aga arvati üksmeelselt, et muusikavalik võiks sobida ilusalongi eripäraga ja kujundada talle omase unikaalse "näo".

Muusika mõjutab inimest üheaegselt nii füüsiliselt kui emotsionaalselt ja muusika tajumine on keerukas ja individuaalne protsess. Seetõttu neid erinevaid nüansse mida muusikavaliku tegemisel arvesse tasub võtta on üksjagu palju.

Lisaks muusika erinevatele mõjuaspektidele võimaldab teadlikult komplekteeritud muusikavalik kommunikeerida ilusalongi peamisi väärtusi ning eristada seda konkurentidest.

Soovitused

Muusika valikul ilusalongis tasub lähtuda järgnevatest põhitõdedest:

  • jälgida muusikavaliku terviklikkust - kõlavad heliteosed haakuvad ühtse stiili või kontseptsiooniga, mis on tõhus viis salongideketi ühtsuse rõhutamiseks
  • lähtuda ilusalongi identiteedist - ruumides kõlav muusika rõhutab ilusalongi korporatiivväärtusi ning eristab seda teistest konkurentidest

Raadiot on tark vältida juhul, kui ei soovita:

  • kuulda negatiivse sisuga uudiseid
  • teadvustada kliendile oma konkurendi reklaami
  • tajuda kontrollimatut muusikavalikut

Oma olemuselt sobib erinev muusika erinevate toimingutega:

  • ilusalongi, kus teostatavad toimingud on rahustava toimega, sobib pigem rahuliku tempo ja maheda kõlaga muusika
  • juuksurisalongi, kus sagimist rohkem ja olmemüra tase kõrgem, sobib enam ergutav ja trendikam muusika.

Kindlasti on otstarbekas muusikavalikute tegemisel suhelda ka oma kliendiga. Vahest võivad linnulaul ja merekohin, mis üldise arvamuse kohaselt lõõgastavalt mõjuvad, mõnes inimeses hoopis vastakaid tundeid tekitada. 

Autor: Dali Kask/muusikapsühholoog

Dali webinar on järelvaadatav Eesti Kosmeetikute Liidu liikmetele SIIT

Soovid liikmeks astuda? VAJUTA SIIA