Kuidas omada ülevaadet oma ilusalongi dokumentatsioonist?

21/07/2019

Leelo Tamre - Teder on pikaaegsete kogemustega raamatupidamise valdkonnas ja jagab lihtsaid soovitusi iluseminaril I AM BEAUTIFUL 2019 dokumentatsiooni korras hoidmiseks iluteenindajale.

Millised on siis põhilised iluteenindajat huvitavad küsimused?

1.Kas iluteenindaja võiks olla FIE või Osaühing? Mis vahe on sellel kahel ettevõtlusvormil?

Ettevõtlusvormi valik võiks sõltuda tegevuse suurusest. OÜ on neist siis kõige suuremate võimalustega ettevõtlus, OÜ on juriidiline isik, täiesti iseseisev oma juhatuse ja protseduuridega. Ilmselt ka suurema bürokraatiaga ja mahukam. 

FIE on füüsiline isik ja on tänapäeval vähemlevinud ja jäänud vanamoodsaks. Asemele on tulnud ka võimalus kasutatada Ettevõtluskontot, mis on arvelduskonto krediidiasutuses, millelt maksude tasumine toimub automaatselt. See on hea võimalus kahe füüsilise isiku vaheliste tehingute arveldamiseks, millelt riik võtab automaatselt maksud. Ettevõtluskonto on kasulik inimesele, kes osutab teistele eraisikutele teenuseid tegevusaladel, millega ei kaasne otseselt kulusid.

2. Missugused on (3-5) põhireeglid mida iga ettevõtjast iluteenindaja peab teadma?

Ettevõtja on samaaegselt mitmes ametis. Lisaks enda professionaalsele tööle on ta raamatupidaja, ettevõtte juht, kassapidaja, personalijuht, logistik, sekretär, koristaja jne. Ehk siis, mis iganes ettevõtlusvormi sa valid, kõige olulisem on luua endale kas meeskond või planeerida enda aeg selliselt, et ka näiteks kontoritööks on oma aeg.

Lisaks on ettevõtluse põhivõti planeerida rahavoogusid.

3. Mõte tegeleda oma ettevõtte (üksiküritajad, mitte ilusalongid) raamatupidamisega tundub paljudele hirmutav. Missugune on sinu soovitus neile, kes varem ei ole kokku puutunud selle valdkonnaga, kuidas üldse alustama peaks ja millest?

Soovitan alati enne leida nõuandja, kes aitaks alustada ja sisse seada ettevõtlust, valida ja otsustada sobivaim ettevõtlusvorm, annaks nõu paremaks raamatupidamise korraldamiseks, mida saab ettevõtja ise ära teha ja mida peaks sisse ostma. Ehk milline oleks parim lahendus sellele konkteetsele iluteenindajale.

4. Kas on mingeid müüte seoses raamatupidamisega ilusalongis mida tahaksid ümber lükata?

Tahaksin öelda, et ei peaks eelistama sularaha ehk nii öelda "musta raha", maksude tasumine on osa meie riigisüsteemi toimimisest ja seda ei peaks pelgama. Siinkohal ongi loodud eraisikute vahelise teenuse osutamiseks Ettevõtluskonto võimalus, mis lihtsustab raamatupidamist, bürokraatiat ja maksude tasumist.

5. Kui palju peab teadma raamatupidamisest iluteenindaja või oleks mõistlik palgata raamtupidaja igakuiseks dokumentatsiooniks?

Raamatupidajana ma muidugi soovitan hoida arvepidamine korras igakuiselt kui mitte iganädalaselt, aga praktikas kujuneb see siiski alati nii, et raamatupidaja saabub "viimasel sekundil" ja paneb asjad "klappima". Vastavalt vajadustele ja oskustele võiks koostöö raamatupidaja ja iluteenindaja vahel olla jagatud ja nii sujub bürokraatia ka igakuiselt. Aga näiteks ettevõtluskonto haldamisega saab iga iluteenindaja ise kindlasti hakkama.

6. Kuludega arvestamine

Ettevõtlusega seotud kulude arvestus ja hinnakujundus on suur osa ettevõtlusest iluteeninduses. Siin peaks alustama sellest, millised kulud tekivad teenuse osutamisest (materjalid), millised on lisakulud, näiteks rent, elekter, maksud jm. Milline on teenuse osutamiseks kulunud aeg ja milline on turuhind. Kes kannab kabinetis või ilusalongis kulud ja kuidas pakutakse teenust. Kõik need punktid räägime läbi juba iluseminaril I AM Beautiful 2019.