1.Kutse taotlemise eeltingimused ja   esitatavad dokumendid

1.1 Kutse kosmeetik tase 5 taotlemise eeltingimused:

a) haridustase,
b) kutsealane koolitus - kutseõppe läbimist tõendava dokumendi koopia,
c) praktiline töö ettevõttes - praktilise tegevuse kirjeldus vms.

1.2 Kutse kosmeetik tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d), keskharidust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

b) kutseõppe läbimist tõendava dokumendi koopia