Kutse taotlemine

Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 11 on Eesti Kosmeetikute Liit alates 09. novembrist 2017 kosmeetiku kutsete andja. Kutse andmise õigus kehtib kuni 8. novembrini 2022. 

Kutsetunnistus aitab:

  • tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised - tööandja ei pea seda enam üle kontrollima,
  • suurendada läbilöögivõimet tööturul
  • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel,
  • planeerida oma karjääri ja arengut,
  • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Tänu kutsetunnistusele oled sa väga hinnatud töötaja!

Kutseeksam


Järgmine Kosmeetik, tase 5 kutseeksam toimub 30. juuni 2020 Pärnu Kutsehariduskeskuses.

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist. 

Kutseeksami hind töömaailma esindajale 222 eur. 

Taotlus kutse saamiseks

Kutse taastõendamine

Dokumendid .pdf failina saata e-posti aadressile eesti@kosmeetikuteliit.ee

Lisainformatsioon:

e-post: eesti@kosmeetikuteliit.ee

telefon: +372 552 4212