Kutse taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid

1.1 Kutse kosmeetik tase 5 taastõendamise eeltingimused on:

a) tõestatav erialane tegevus ehk töötamine kosmeetikuna

b) osalemine täienduskoolitustel

1.2 Kutse kosmeetik tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) taotlus,

b) kutsetunnistus,

c) täienduskoolituste tunnistused,

d) CV ja tööalast tegevust kinnitav dokument.